Ψηφιακή Χαρτογραφία

  • Ψηφιακή Χαρτογραφία

Η Geomatics, αξιοποιώντας την κάθετη οργάνωσή της, τον σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό της και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει σε όλους τους τομείς της Γεωπληροφορικής, εφαρμόζει πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις στην ανάπτυξη και διαχείριση χωρικών και χαρτογραφικών δεδομένων σε περιβάλλον ψηφιακής χαρτογραφίας.

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Ψηφιακής Χαρτογραφίας με έμφαση στου ακόλουθους τομείς.

  • Συνδυασμένη χρήση διανυσματικών με raster δεδομένα και Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTMs)
  • Δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών βάσεων, οργάνωση χαρτογραφικών δεδομένων και διαχείριση σε περιβάλλον G.I.S
  • Μετατροπή αναλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων σε ψηφιακά, αναθεώρηση και διαχείριση σε ψηφιακό περιβάλλον.
  • Ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων αστικών περιοχών για ανάγκες διαχείρισης δικτύων κοινής ωφέλειας σε περιβάλλον GIS.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματοποιημένης διαχείρισης δεδομένων μελετών σε συνδυασμό με διανυσματικά ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα και ορθοφωτοχάρτες.