Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS

  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS
  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - GIS

Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, τεχνολογία αιχμής στο χώρο των επιστημών και εφαρμογών της Γεωπληροφορικής, αποτελούσε πάντοτε μια σοβαρή πρόκληση για την Geomatics, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρωτοπόρες για την Ελλάδα εταιρείες του χώρου αυτού, κατέχοντας μια ηγετική θέση που χαρακτηρίζεται από πολύπλευρη δραστηριότητα.

Μεταξύ των εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Geomatics στον τομέα των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) περιλαμβάνονται :

  • Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και πρωτοτύπων G.I.S, πλήρης προγραμματισμός συστημάτων και τεκμηρίωση εφαρμογών.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και ανάπτυξη Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων.
  • Eφαρμογές διαχείρισης δικτύων υποδομής (Automated Mapping and Facilities Management - AM/FM) και συστημάτων αστικής διαχείρισης
  • Μελέτες σκοπιμότητας για εισαγωγή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α
  • Υπηρεσίες συμβούλου, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών στη χρήση τεχνολογιών G.I.S.