Ειδικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές Laser

 • Ειδικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές Laser
 • Ειδικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές Laser
 • Ειδικές Αποτυπώσεις & Εφαρμογές Laser

Οι ειδικές αποτυπώσεις και μετρήσεις υψηλής ακρίβειας αποτελούν έναν τομέα εφαρμογών με ειδικές απαιτήσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Στην Geomatics καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται στην βιομηχανία των κατασκευών, την αρχαιολογική έρευνα και τεκμηρίωση, την αρχιτεκτονική και τις βιομηχανικές κατασκευές.

Για τις ειδικές αποτυπώσεις χρησιμοποιούνται τεχνικές που βασίζονται σε συστήματα σάρωσης με σαρωτές laser, φωτογραφήσεις με βαθμονομημένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και γεωδαιτικά όργανα υψηλής ακρίβειας σε συνδυασμό με ειδικά λογισμικά. Ειδικότερα οι επίγειοι σαρωτές laser παρέχουν την δυνατότητα με μετρήσεις χιλιάδων σημείων ανά λεπτό να δημιουργούμε 3D μοντέλα οποιασδηποτε κατασκευής ή αντικειμένου ή βιομηχανικής εγκατάστασης και στην συνέχεια με ειδικά λογισμικά CAD να παράγουμε όψεις, τομές ή τρισδιάστατα σχέδια υψηλής ακρίβειας.

Τομείς εφαρμογών:

 • Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και αντικειμένων.
 • Αποτυπώσεις ακριβείας τεχνικών έργων (as build σχέδια) - Γέφυρες, σήραγγες, ειδικά τεχνικά έργα, μεγάλα πρανή
 • Ογκομετρήσεις εκσκαφών και εξορύξεων σε ορυχεία, λατομεία, τεχνικά έργα.
 • Βιομηχανικές μετρήσεις και αποτυπώσεις.
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις
 • Ναυπηγική βιομηχανία
 • Μετρήσεις κατολισθήσεων και καθιζήσεων
 • Μετρήσεις παραμορφώσεων