Τοπογραφικές Εφαρμογές

  • Τοπογραφικές Εφαρμογές
  • Τοπογραφικές Εφαρμογές
  • Τοπογραφικές Εφαρμογές

Το τμήμα τοπογραφικών εφαρμογών της Geomatics καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας σε κλασικές τοπογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές αλλά και την υποστήριξη των εργασιών επίγειων ελέγχων που απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων φωτογραμμετρικών χαρτογραφήσεων, παραγωγής ορθοφωτοχαρτών και γεωγραφικών δεδομένων.

Διαθέτουμε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό που περιλαμβανει:

  • Δέκτες GPS διπλής συχνότητας γεωδαιτικών προδιαγραφών τύπου TRIMBLE και LEICA
  • Γεωδαιτικούς σταθμούς (Total Stations) διαφόρων επιπέδων ακρίβειας, μέσης και μεγάλης εμβέλειας τύπου LEICA με δυνατότητα μετρήσεων χωρίς  στόχους (reflectorles)
  • Ηλεκτρονικούς χωροβάτες
  • Ψηφιακά και αναλογικά όργανα γωνιομετρήσεων
  • Αναλογικούς χωροβάτες υψηλής ακρίβειας για μετρήσεις καθιζήσεων με σταδίες Invar.
  • Βοηθητικό εξοπλισμό για τοπογραφικές μετρήσεις και αποτυπώσεις

Για την επεξεργασία των μετρήσεων, την συνόρθωση των γεωδαιτικών δικτύων και την απόδοση των τοπογραφικών αποτυπώσεων χρησιμοποιούμε σύγχρονα λογισμικά επίλυσης και συνόρθωσης δικτύων (Trimble Geomatics Office και Leica Geoffice), λογισμικά απόδοσης και σχεδιασμού τοπογραφικών διαγραμμάτων σε περιβάλλον Autodesk Autocad καθώς και εφαρμογές γραφείου σε περιβάλλον ArcGIS.