Συστήματα Πληροφορικής & GIS

 • Συστήματα Πληροφορικής & GIS
 • Συστήματα Πληροφορικής & GIS

Οι εφαρμογές γεωπληροφορικής και ψηφιακής χαρτογραφίας καθώς και η επεξεργασία αεροφωτογραφιών και ορθοφωτοχαρτών απαιτούν ισχυρά υπολογιστικά συστήματα και μέσα αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας σε περιβάλλον δικτύου υψηλών ταχυτήτων.

Στην Geomatics διαθέτουμε ένα ισχυρό υπολογιστικό περιβάλλον που μας παρέχει την δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε με υψηλή ταχύτητα και ασφάλεια μεγάλο όγκο δεδομένων τόσο σε raster όσο και σε vector μορφή. Το υπολογιστικό σύστημα της Geomatics λειτουργεί σε περιβάλλον domain και περιλαμβάνει:

 • Servers Hewlett Packard Series ML-370 (Domain, Applications, File, Exchange) - Windows Server 2003, 2008
 • UNIX Server SparStation - SUN OS Operating System
 • HP Disk Arrays χωρητικότητας 10 terrabytes
 • Hewlett Packard StorageWorks Ultrium 4 backup tape library - 12 tapes
 • HP Ultrium 3 backup system
 • Σταθμούς εργασίας Series HP-8400 με 3D κάρτες γραφικών
 • Ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφόρων τύπων
 • Switches, Routers, Firewall
 • Δίκτυο υψηλών ταχυτήτων
 • Scanners σε διάφορα μεγέθη
 • Plotters
 • Λογισμικά GIS, Image Processing, CAD (ESRI, LEICA, AUTODESK)
 • Λογισμικά επεξεργασίας αεροφωτογραφιών, παραγωγής ορθοφωτοχαρτών και DTM
 • Λογιαμικά backup & office automation

Πέραν των online μέσων αποθήκευσης για τις ανάγκες αρχειοθέτησης των γεωγραφικών δεδομένων, αεροφωτογραφιών και ορθοφωτοχαρτών χρησιμοπούμε ofline συστήματα αποθήκευσης με χωρητικότητες που υπερβαίνουν τα 100 Tb