Εργαστήρια Επεξεργασίας Αεροφωτογραφιών

 • Εργαστήρια Επεξεργασίας Αεροφωτογραφιών
 • Εργαστήρια Επεξεργασίας Αεροφωτογραφιών

Παράλληλα με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση ψηφιακών συστημάτων αεροφωτογράφησης, η Geomatics διαθέτει σύγχρονα, πλήρως αυτοματοματοποιημένα εργαστήρια για εμφάνιση και επεξεργασία αεροφωτογραφικών films, εκτύπωση διαθετικών και αεροφωτογραφιών και μεγενθύνσεις αεροφωτογραφιών.

Η επεξεργασία και εκτύπωση των έγχρωμων αεροφίλμς απαιτεί εμφανιστήρια που λειτουργούν σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα άρτιο αποτέλεσμα τόσο απο άποψη ποιότητας εικόνας όσο και απο άποψη γεωμετρικής ακρίειας.

Τα εργαστήρια μας είναι εξοπλισμένα με αυτόματα εμφανιστήρια και συσκευές εκτυπώσεων και ελέγχων που περιλαμβάνουν:

 • COLEX RTF-12 C-41 FILM PROCESSOR
  Αυτόματο εμφανιστήριο εγχρώμων αεροφίλμς με τεχνική C-41
 • COLEX CPK 32-20 RA-4 PAPER PROCESSOR
  Αυτόματο εμφανιστήριο εγχρώμων αεροφωτογραφιών και διαθετικών με τεχνική RA-4
 • AGFA GEVATONE 66 PROCESSOR
  Αυτόματο εμφανιστήριο ασπρόμαυρων αεροφίλμς, διαθετικών και χαρτιών
 • SCANATRON P11CC DODGING PRINTER
  Εκτυπωτής διαφορικής εκφώτισης με αυτόματο dodging για ισοσταθμισμένες έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις.
 • LOGETRONIC DODGING PRINTER
  Εκτυπωτής διαφορικής εκφώτισης με αυτόματο dodging για ισοσταθμισμένες ασπρόμαυρες εκτυπώσεις.
 • ZEISS KG-30
  Εκτυπωτής αεροφωτογραφιών και διαθετικών για εξ' επαφής έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις
 • DURST
  Μεγεθυντήρας σε format 25 Χ 25 εκ. για αεροφωτογραφικά films με φακούς
 • ΟΡΓΑΝΑ ΕΥΣΘΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
  Ευαισθησιόμετρο τύπου EG & G GEOMETRICS 24 steps, πυκνόμετρο τύπου MACBET DIA 1mm
 • Συσκευή καθαρισμού και αντιστατικής προστασίας των αεροφίλμς τύπου SCANATRON.