Χαρτογραφικές Εφαρμογές

  • Χαρτογραφικές Εφαρμογές

Οι χαρτογραφικές απεικονίσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει σε έναν επαγγελματία να παρουσιάσει με εποπτικό τρόπο διάφορα φαινόμενα που έχουν χωρική - γεωγραφική διάσταση πάνω σε έναν χάρτη μιας αστικής ή υπεραστικής περιοχής.

Φαινόμενα και μεγέθη όπως :

  • Πυκνότητα πληθυσμού
  • Πλήθος νοικοκυριών / κατοικιών
  • Κατανομή εισοδημάτων
  • Διασπορά επιχειρήσεων
  • Απεικόνιση θέσης ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
  • Ζώνες επιρροής κέντρων πωλήσεων
  • Ζώνες ευθύνης πωλητών
  • Γεωκωδικοποίηση Βάσεων Δεδομένων
  • Χρήσεις γής

μπορούν να απεικονισθούν πάνω σε χάρτες αστικών περιοχών ή χάρτες της χώρας και να δώσουν απόλυτη αίσθηση της γεωγραφικής διάστασης του ή των φαινομένων με πολύ εύληπτο και εποπτικό τρόπο.

Η Geomatics αξιοποιώντας την πλούσια χαρτογραφική βιβλιοθήκη που διαθέτει, τόσο για αστικές περιοχές όσο και για την ύπαιθρο χώρα, σε συνδυασμό με το μεγάλο πλήθος ορθοφωτοχαρτών που περιλαμβάνει το αρχείο της, είναι σε θέση να προετοιμάσει για λογαριασμό σας κάθε είδους χαρτογραφήσεις και χαρτογραφικές απεικονίσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή και μια πιλοτική εφαρμογή........