Γεωδημογραφικές Αναλύσεις

  • Γεωδημογραφικές Αναλύσεις

Τα δημογραφικά δεδομένα μιάς περιοχής αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για το marketing, τον σχεδιασμό του δικτύου πωλήσεων ή του δικτύου διανομών μιάς επιχείρησης.

Η Geomatics έχει δημιουργήσει βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν τους κωδικούς των απογραφικών τετραγώνων της ΕΣΥΕ (census Ids) με βάση τους οποίους είναι εφικτή η διασύνδεση των οικοδομικών τετραγών ενός ψηφιακού χάρτη, η των πολυγώνων ενός Δήμου ή Δημοτικού Διαμερίσματος με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 ή του 1991 για την περιοχή αυτή.

Διαθέτουμε τα δεδομένα που απαιτούνται και έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως :

  • Παραγωγή θεματικών χαρτών με απεικόνιση του πληθυσμού μιάς περιοχής, του πλήθους των νοικοκυριών ή των κατοικιών σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ή του εισοδήματος σε ευρύτερες περιοχές.
  • Διάθεση επεξεργασμένων δεδομένων σε κατάλληλη μορφή που σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε γεωδημογραφικές αναλύσεις.
  • Τμηματοποίσηση γεωγραφικών ενοτήτων (clustering) και χωροθέτηση βέλτιστων θέσεων σημείων πώλησης με βάση δημογραφικά δεδομένα.

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ........