Έρευνα και Ανάπτυξη

Η αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων, αλλά και η ανάπτυξη πρότυπων εφαρμογών και προϊόντων, αποτελούν για την Geomatics μια συνεχή πρόκληση.

Επενδύοντας συνεχώς

  • Σε ανθρώπινο δυναμικό
  • Σε εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας
  • Σε λογισμικό και εισαγωγή τεχνογνωσίας

δημιουργούμε γόνιμες προϋποθέσεις για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Geomatics συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, συνεργαζόμενη με πανεπιστημιακά ιδρύματα, ινστιτούτα και ερευνητικούς φορείς, που έχουν σα στόχο την ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων και λύσεων στη συλλογή, επεξεργασία, οργάνωση και διαχείριση χωρικής πληροφορίας, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στις τεχνολογίες αιχμής που έχουν σχέση με τη γεωπληροφορική.

Ένα εξαιρετικά μεγάλο πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προβλημάτων ή φαινομένων εμπεριέχουν τη χωρική διάσταση.

Στην Geomatics αναζητούμε πάντοτε νέους τομείς, στους οποίους είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν καινοτόμες λύσεις με τη βοήθεια της γεωπληροφορικής, προσφέροντας δομημένη χωρική πληροφορία, με τη μορφή των ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων και γεωδεδομένων σε συνδυασμό με πρωτοποριακές εφαρμογές.

Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε στους πελάτες μας γρήγορη πρόσβαση σε σωστή πληροφορία, δυνατότητες για καλύτερη διαχείριση πόρων, απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα με χωρική διάσταση και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.