Τουριστικοί Χάρτες

 • Τουριστικοί Χάρτες
 • Τουριστικοί Χάρτες

Αξιοποιώντας την πλούσια βιβλιοθήκη χαρτογραφικών δεδομένων που διαθέτει η GEOMATICS αλλά και τον μεγάλο όγκο ποιοτικών περιγραφικών πληροφοριών, ανέπτυξε τουριστικούς χάρτες ποιότητας που διακρίνονται για την ακρίβεια, τον υψηλό βαθμό πληρότητας και ενημέρωσης και την ευελιξία χρήσης αφού όλες οι πληροφορίες είναι δομημένες σε επίπεδα πληροφοριών σε περιβάλλον G.I.S προσφέροντας έτσι στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέξει το είδος της πληροφορίας που επιθυμεί, να προσθέσει τις δικές του πληροφορίες, να αλλάξει την κλίμακα του χάρτη, να δημιουργήσει τρισδιάστατες απεικονίσεις κ.λ.π

Οι χάρτες καλύπτουν αστικές περιοχές αλλά και το σύνολο της χώρας και περιέχουν πλήθος πληροφοριών η επιλογή των οποίων γίνεται ανάλογα με την επιθυμητή κλίμακα εκτύπωσης.

Τουριστικοί Χάρτες Πόλεων - CitiesTOUR

Οι χάρτες σε επίπεδο πόλης καλύπτουν όλες τις πρωτεύουσες των νομών, πέραν αυτών διατίθενται χάρτες για ένα μεγάλο αριθμό κωμοπόλεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Διατίθενται είτε σε δομή κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλον G.I.S είτε σε format Adobe Illustrator ή σε Postscript για χρήση σε περιβάλλον DTP.

Οι χάρτες σε επίπεδο πόλης περιέχουν τα ακόλουθα επίπεδα πληροφορίας :

 • Οικοδομικά τετράγωνα
 • Ονοματολογία δρόμων
 • Χαρακτηριστικά κτίρια
 • Σημεία ενδιαφέροντος
 • Αρχαιολογικούς χώρους
 • Γειτονιές

Οι χάρτες είναι δυνατόν να συνδυασθούν με έγχρωμους ορθοφωτογραφίες σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης. Προσθήκη πληροφοριών κατ' επιλογήν είναι επίσης εφικτή.

Τουριστικοί Χάρτες σε Επίπεδο Χώρας - HellasTOUR

Οι τουριστικού περιεχομένου χάρτες απευθύνονται σε μία μεγάλη κατηγορία χρηστών στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως εκδοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών εκδόσεων, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους, πολιτιστικοί φορείς, επιμελητήρια κ.ά.

Ανεξάρτητα εάν το χαρτογραφικό σας αντικείμενο αφορά την έκδοση ενός χάρτη για έναν ολόκληρο νομό ή την γεωγραφική περιοχή ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενός τουριστικού συμπλέγματος, η GEOMATICS διαθέτει όλη την χαρτογραφική πληροφορία που είναι αναγκαία για την σύνθεση ενός αξιόπιστου, ενημερωμένου και υψηλής ακρίβειας χαρτογραφικού υποβάθρου.

Αξιοποιώντας την δύναμη των εργαλείων G.I.S είμαστε σε θέση να παράγουμε ένα αποτέλεσμα που θα προβάλει και θα τονίζει τις χαρτογραφικές εκείνες οντότητες που θα ικανοποιούν τον σκοπό για τον οποίο παράγεται όπως το οδικό δίκτυο, διαδρομές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους, τρισδιάστατες απεικονίσεις κ.λ.π

Ως προς το περιεχόμενο, οι χάρτες σε επίπεδο χώρας προσφέρονται εναλλακτικά με οποιαδήποτε απο τα επόμενα επίπεδα πληροφορίας, είτε ως διακεκριμένα επίπεδα πληροφοριών σε περιβάλλον G.I.S είτε σε οποιοδήποτε απο τα γνωστά formats για χρήση σε εφαρμογές D.T.P

Περιεχόμενο :

 • Οδικό δίκτυο ταξινομημένο σε διάφορες κατηγορίες
 • Υψομετρικές καμπύλες
 • Χρωματική διαβάθμιση υψομέτρων
 • Φωτοσκίαση αναγλύφου (3D hill shading)
 • Πόλεις - οικισμοί
 • Τοπωνύμια
 • Ρέματα- Ποτάμια - Λίμνες
 • Σημεία ενδιαφέροντος
 • Αρχαιολογικοί χώροι
 • Ακτές κολύμβησης
 • Μοναστήρια
 • Διαδρομές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
 • Χιλιομετρικές αποστάσεις