Οδικό Δίκτυο Ελλάδας

 • Οδικό Δίκτυο Ελλάδας

Το οδικό δίκτυο της χώρας αποτελεί το σημαντικότερο επίπεδο πληροφοριών για ένα μεγάλο πλήθος εφαρμογών, ιδιαίτερα δε εφαρμογές G.I.S, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, βελτιστοποίηση δρομολόγησης οχημάτων, πλοήγηση κ.λ.π

Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν την ύπαρξη δομημένης πληροφορίας η οποία πρέπει να περιλαμβάνει σωστά γεωμετρικά στοιχεία και αξιόπιστες περιγραφικές πληροφορίες (attributes) για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

H GEOMATICS έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή, αναπτύσσοντας την Βάση Δεδομένων του Οδικού Δικτύου της Ελλάδας - HellasROADNET- η οποία αποτελεί την πληρέστερη καταγραφή και τεκμηρίωση του οδικού δικτύου της χώρας σε περιβάλλον G.I.S.

Η HellasROADNET ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές που αντιστοιχούν σε κλίμακα 1:50.000 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα πληροφορίας και περιγραφικά δεδομένα :

 • Οδικό Δίκτυο ταξινομημένο σε κατηγορίες :
 • Αυτοκινητόδρομοι
 • Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τρίτης Τάξεως Εθνικό Δίκτυο
 • Πρωτεύον, Δευτερεύον Επαρχιακό Δίκτυο
 • Κοινοτικό Δίκτυο
 • Χωματόδρομους
 • Δασικούς δρόμους
 • Νομοθετημένες διαδρομές σύμφωνα με Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές αποφάσεις
 • Κωδικοποίηση δρόμων (Ελληνική - Διεθνής)
 • Διευρωπαικό Δίκτυο
 • Εξόδους & Εισόδους αυτοκινητοδρόμων
 • Κωδικοποίηση τόξων & κόμβων για εφαρμογές δρομολόγησης

Πληροφορίες που αφορούν :

 • Τύπο οδοστρωμάτων
 • Ύπαρξη διαχωριστικών νησίδων
 • Λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση
 • Σταθμούς ανεφοδιασμού

Ενημέρωση απο ορθοφωτοχάρτες κλ. 1:5.000 μέχρι και το έτος 2002