Ολοκλήρωση εργασιών για τις περιοχές LSO-1 και LSO-2

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες αεροφωτογράφησης και παραγωγής ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακας (Large Scale Orthophotos -LSO) στο πλαίσιο δύο συμβάσεων με τίτλο "Αεροφωτογράφηση και παραγωγή ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακας" , περιοχές LSO-1 και  SO-2.

Το έργο αποτελεί σημαντικό σταθμό για το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι ορθοφωτοχάρτες θα αποτελέσουν το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών κατά την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Οι περιοχές LSO-1 και LSO-2 καλύπτουν την Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Νησιά Ιονίου Πελάγους και μέρος των Νησιών Αιγαίου Πελάγους .

Η συνολική έκταση που καλύφθηκε στο πλαίσιο των δύο έργων ανέρχεται στα 90.000 ΧΛΜ2, αποτελείται δε από 9.000 πινακίδες κλίμακας 1:5.000.