Εργασίες αεροφωτογράφησης στο πλαίσιο της σύμβασης δημιουργίας έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακας για την περιοχή LSO-3

Το έργο "Υπηρεσίες αεροφωτογράφησης και παραγωγής έγχρωμων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών μεγάλης κλίμακας - LSO" το οποίο υλοποιείται απο την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ καλύπτει το σύνολο της χώρας και αφορά την λήψη έγχρωμων αεροφωτογραφιών και την παραγωγή έγχρωμων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών σε μέγεθος pixel 50 εκατ.

Η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου στην Περιοχή LSO-3 υπεγράφη μεταξύ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και της Κ/Ξ "ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε - ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ Α.Ε - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε".

H GEOMATICS ανέλαβε να υλοποιήσει για λογαριασμό της ως άνω Κ/Ξ τις εργασίες αεροφωτογράφησης για το σύνολο της περιοχής, συνολικής έκτασης 50.000 ΧΛΜ2.

Η περιοχή LSO-3 καλύπτει την Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ν. Ιόνιου Πελάγους και νησιά Ανατολικού και Νότιου Αιγαίου.

Το έργο περιλαμβάνει σχεδιασμό πτήσεων, αεροφωτογράφηση σε ανάλυση 35 εκατ, επεξεργασία των αεροφωτογραφιών και υπολογισμό φωτοκέντρων.