Η Geomatics πραγματοποιεί αεροφωτογράφηση της Πορτογαλίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία Stereocarto SL, η Geomatics ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροφωτογράφηση της Πορτογαλίας στο πλαίσιο ανανέωσης του χαρτογραφικού υποβάθρου για τις ανάγκες του προγράμματος LPIS.

Η αεροφωτογράφηση πραγματοποιήθηκε σε GSD 50 εκ. με ψηφιακό δέκτη Z/I Imaging Digital Mapping Camera.