espa el
/el/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BA%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1

Κτηματογραφήσεις & Κτηματολόγια

  • Κτηματογραφήσεις & Κτηματολόγια
  • Κτηματογραφήσεις & Κτηματολόγια

Αξιοποιώντας τη συνολική υποδομή και κάθετη οργάνωσή της, η Geomatics αναλαμβάνει και εκπονεί ολοκληρωμένα προγράμματα Κτηματογραφήσεων και Κτηματολογίου προσφέροντας ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στην ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφοριών Γης.

Ο εξοπλισμός που διαθέτει για την υλοποίηση χαρτογραφικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την υποδομή της σε πληροφοριακά συστήματα και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών αλλά και την εμπειρία της στην εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών αποτελούν παραμέτρους καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων κτηματολογίου.

Η Geomatics συμμετέχει με επιτυχία στα προγράμματα κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου, ιστορικής σημασίας για τη χώρα, εγχειρήματος.

Σε κάθε έργο η μελέτη του οποίου απαιτεί τη λεπτομερή αποτύπωση, καταγραφή, διαχείριση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών, η Geomatics προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που ξεκινούν από τη χαρτογράφηση και φθάνουν μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών Γης και διαχείρισης περιουσίας (Real Estate Portfolio Management).

  • Κτηματογραφήσεις και κτηματολόγια.
  • Πράξεις εφαρμογής & υποστήριξη μελετών πολεοδόμησης.
  • Αναδασμοί και πράξεις αναλογισμού.
  • Κτηματογραφήσεις και αναλογισμοί για ανάγκες απαλλοτριώσεων.
  • Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ακινήτων.
  • Εφαρμογές Real Estate.