espa el
/el/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_lidar

Εφαρμογές Lidar

 • Εφαρμογές Lidar
 • Εφαρμογές Lidar
 • Εφαρμογές Lidar
 • Εφαρμογές Lidar

Οι σύγχρονες εξελίξεις στην ανάπτυξη νέου τύπου αερομεταφερόμενων δεκτών και ειδικών εφαρμογών επεξεργασίας χωρικών δεδομένων οδήγησαν στη δημιουργία νέων χαρτογραφικών και χωρικών δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων λύσεων και εξασφαλίζοντας ταχύτητα συλλογής και υψηλή ποιότητα χωρικής πληροφορίας.

Η GEOMATICS, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό που διαθέτει σε αεροσκάφη και πτητικά μέσα εν γένει αλλά και την πολύπλευρη εμπειρία της στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση χωρικών δεδομένων, προσφέρει λύσεις που βασίζονται στη χρήση νέων αερομεταφερόμενων δεκτών όπως :

Laser Scanning
Η τεχνολογία LIDAR (LIght Detection And Ranging) επιτρέπει τη συλλογή υψομετρικών δεδομένων μεγάλης πυκνότητας και ακρίβειας χρησιμοποιώντας τεχνικές σάρωσης με δέσμη laser. Μια εξαιρετικής ακρίβειας και αποτελεσματικότητας μέθοδος παραγωγής υψομετρικής πληροφορίας που επιτρέπει τη σάρωση του εδάφους αλλά και της βλάστησης κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού.

 

Εφαρμογές τεχνολογίας LIDAR

 • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (Digital Elevation Models) με πυκνότητα μέχρι και είκοσι σημείων ανά m2.
 • Χαρτογράφηση δασικών εκτάσεων, προσδιορισμός ύψους δένδρων, δασικά μητρώα.
 • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Πόλεων (Digital City Models) για ανάγκες μελετών τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογές G.I.S. Παραγωγή υψηλής ακρίβειας τρισδιάστατων μοντέλων για προσομοίωση πλημμυρών, θορύβου και ρύπανσης σε αστικές περιοχές.
 • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους στον κατασκευαστικό και μεταλλευτικό τομέα (οδικά και σιδηροδρομικά έργα, μεγάλα χωματουργικά έργα, επιφανειακά ορυχεία) για ογκομετρήσεις εκσκαφών & επιχωμάτων.
 • Ταχεία χαρτογράφηση παράκτιων ζωνών, έλεγχος διάβρωσης ακτών και αποτύπωση μεταβολών.
 • Χαρτογράφηση περιοχών που καλύπτονται από πλημμύρες - Προσομοίωση πλημμυρών με χρήση υψηλής ακρίβειας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους.
 • Χαρτογράφηση ηλεκτρικών γραμμών υψηλής τάσης με υψηλής ακρίβειας αποτύπωση αγωγών και πυλώνων. Απεικόνιση περιβάλλοντος χώρου (εδάφους και βλάστησης) για προσδιορισμό του ελεύθερου ύψους (clearance) των αγωγών από τη στέψη της βλάστησης.