• A+
 • A
 • A-
 • A+ A A-

  Αυξομειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

 • Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Άσπρο φόντο με μαύρα γράμματα.

  Επιστροφή στα αρχικά χρώματα της σελίδας.

 • Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μαύρο φόντο με άσπρα γράμματα.

  Αλλάξτε την αντίθεση της σελίδας: Μπλε φόντο με κίτρινα γράμματα.

 • Πιέστε το "αναπαραγωγή" και στη συνέχεια κάνετε κλικ πάνω στο κείμενο που θέλετε να ακούσετε.

 • Πλοηγηθείτε στον ιστότοπο από τα πλήκτρα συντόμευσης.


 • Οδηγός χρήσης

 • Ανοίξτε τις πληροφορίες.

  Πλήκτρα συντόμευσης:

  Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility) σημαίνει ότι άτομα με όλες τις ικανότητες αλλά και άτομα με αναπηρία μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να περιηγούνται και να αλληλεπιδρούν με το διαδικτυακό περιεχόμενο.

  Η δυνατότητα αξιοποίησης των συστημάτων πληροφορικής και της ηλεκτρονικής πληροφορίας από οποιονδήποτε κατοχυρώνεται τεχνικά και νομικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

  Η Infoscope Hellas εξειδικεύεται στις ιστοσελίδες φιλικές σε άτομα με αναπηρία: Κατασκευάζουμε προσβάσιμες ιστοσελίδες και προσαρμόζουμε υπάρχουσες, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.

  Σχόλια/Απορίες

  checker-image

  Ο ιστότοπος διαθέτει μπάρα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πιέστε το κουμπί ή "0" από το πληκτρολόγιο.
  Να μην ειδοποιηθώ ξανά

  Αεροφωτογραφήσεις

  • Αεροφωτογραφήσεις
  • Αεροφωτογραφήσεις
  • Αεροφωτογραφήσεις
  • Αεροφωτογραφήσεις

  Στις ραγδαία αναπτυσσόμενες τεχνολογίες της συλλογής χωρικών πληροφοριών, η μετρητική αεροφωτογραφία κατέχει μια ιδιαίτερη θέση αφού αποτελεί την υψηλότερης ανάλυσης και ακρίβειας πρωτογενή πληροφορία η οποία μέσα από διαδικασίες αναλυτικής ή/και ψηφιακής φωτογραμμετρίας μετασχηματίζεται σε μεγάλης ακρίβειας ψηφιακά τοπογραφικά υπόβαθρα ή ορθοφωτοχάρτες, εργαλεία πρωταρχικής σημασίας στο σχεδιασμό και τη μελέτη κάθε μορφής έργων υποδομής και ανάπτυξης.

  Θεωρώντας την τεχνολογία των αεροφωτογραφήσεων σαν ένα βασικό κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής χαρτογραφικών υποβάθρων και γεωπληροφοριών, η Geomatics πραγματοποίησε εξαιρετικά μεγάλες επενδύσεις στον τομέα αυτό, τόσο σε πτητικά μέσα, όσο και σε συστήματα αεροφωτογραφήσεων, έχοντας καταστεί ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα φορέας λήψης και επεξεργασίας αεροφωτογραφιών.

  Με εμπειρία είκοσι και πλέον ετών, η εταιρεία διαθέτει και χρησιμοποιεί δύο ιδιόκτητα δικινητήρια αεροσκάφη, μεγάλων αποστάσεων κατάλληλα διασκευασμένα για λήψη κατακόρυφων μετρητικών αεροφωτογραφιών και εξοπλισμένα με σύγχρονης τεχνολογίας όργανα πλοήγησης και ελέγχου.

  Ο εξοπλισμός αεροφωτογραφήσεων της εταιρείας περιλαμβάνει κορυφαίας τεχνολογίας και ποιότητας ψηφιακά και αναλογικά συστήματα της Intergraph (Z/I Imaging DMC) και CARL ZEISS® (RMK TOP) εφοδιασμένα με Σύστημα Αντιστάθμισης της Πρόσθιας Κίνησης – F.M.C (Forward Motion Compensation), και σύστημα γυροσκοπικής ανάρτησης και απόσβεσης των κραδασμών για τις φωτομηχανές (T-AS Gyro Stabilized and Suspension Mount).

  Χρησιμοποιώντας κορυφαίας τεχνολογίας συστήματα αεροφωτογράφησης, η Geomatics προσφέρει υψηλής ποιότητας έγχρωμες, ασπρόμαυρες ή /και έγχρωμες υπέρυθρες ψηφιακές και αναλογικές αεροφωτογραφίες, σε κλίμακες από 1:3.000 έως 1:0.000 και σε μεγέθη pixel απο 5 έως 50 εκ..

  Τόσο ο σχεδιασμός, όσο και η λήψη των αεροφωτογραφιών, γίνονται με διαδικασίες εξ’ ολοκλήρου ελεγχόμενες από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο σχεδιασμός και η προσομοίωση των πτήσεων πραγματοποιείται σε περιβάλλον G.I.S με χρήση ψηφιακών χαρτών και Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (DTMs) ενώ κατά την πτήση χρησιμοποιούνται προωθημένες τεχνικές αεροφωτογράφησης με χρήση αδρανειακών συστημάτων (GPS/INS) και ειδικών λογισμικών ναυτιλίας και διαχείρισης πτήσεων (Flight Management Systems).

  Τα αεροσκάφη της Geomatics πετούν σε όλη τη χώρα πραγματοποιώντας αεροφωτογραφήσεις είτε για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, είτε για τον εμπλουτισμό του αρχείου αεροφωτογραφιών που διαθέτουμε.

  • Αεροφωτογραφίες κορυφαίας ποιότητας σε διάφορες κλίμακες / μέγεθος pixel που καλύπτουν όλα τα αστικά κέντρα της χώρας, τα βασικά δίκτυα υποδομών και πλήθος από περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος.
  • Αεροφωτογραφήσεις με έγχρωμα υπέρυθρα films για εφαρμογές στη γεωργία, τη δασολογία και περιβαλλοντικές καταγραφές.
  • Διάθεση ψηφιακών εικόνων με μέγεθος pixel από 5 εκ. και άνω, για φωτογραμμετρικές ή άλλες εφαρμογές.
  • Αεροφωτογραφίες αρχείου από διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Συνεχής επικαιροποίηση του αρχείου αεροφωτογραφιών.
  • Διάθεση ψηφιακών αεροφωτογραφιών μέσω WEB.