espa el
/el/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82

Υπηρεσίες

Η Geomatics, εταιρεία μελετών, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Γραφείων Μελετών της ΓΕΜ, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

  • Αεροφωτογραφήσεις με ψηφιακούς και αναλογικούς δέκτες
  • Φωτογραμμετρικές χαρτογραφήσεις
  • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους και ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών
  • Εφαρμογές GIS
  • Κτηματογραφήσεις και κτηματολόγια
  • Εφαρμογές Lidar
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές GPS
  • Παραγωγή γεωγραφικών δεδομένων
  • Ειδικές τοπογραφικές αποτυπώσεις, αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων
  • Εφαρμογές 3D Laser Scanning

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στην λογική της προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων, απο την συλλογή της πρωτογενούς πληροφορίας και την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών υπαίθρου μέχρι την έπεξεργασία των δεδομένων και την παραγωγή των χαρτογραφικών υποβάθρων, διαγραμμάτων ή δεδομένων ή την ανάπτυξη βάσεων γεωγραφικών δεδομένων, εφόσον ζητείται απο τον πελάτη.