espa el
/el/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/3d_laser_scanning_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

3D Laser Scanning - Ειδικές Αποτυπώσεις

  • 3D Laser Scanning - Ειδικές Αποτυπώσεις

Η εξέλιξη των επίγειων σαρωτών laser δημιουργεί νέα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι τρισδιάστατες αποτυπώσεις αντικειμένων, κατασκευών, συνόλων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η Geomatics, παρακολουθώντας πάντοτε τις εξελίξεις της τεχνολογίας στον τομέα των ειδικών αποτυπώσεων υψηλής ακριβείας έχει προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις σε εξοπλισμό και λογισμικά που παρέχουν την δυνατότητα εκτέλεσης ανάλογων εργασιών.

Οι μετρήσεις με σαρωτή laser οδηγούν στην παραγωγή ενός νέφους σημείων , με την κατάλληλη δε επεξεργασία μπορούμε να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα μοντέλα του αντικειμένου, βιομηχανικού συνόλου ή μνημείου με την βοήθεια των οποίων έχουμε την δυνατότητα στην συνέχεια να παράγουμε όψεις, κατόψεις ή τομές σε οποιοδήποτε επίπεδο .

Παράλληλα για τις αποτυπώσεις μημείων, κτιριακών συνόλων ή αρχαιολογικών χώρων χρησιμοποιούμε βαθμονομημένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές για επίγειες λήψεις και ειδικά λογισμικά επίγειας φωτογραμμετρίας που μας παρέχουν την δυνατότητα να παράγουμε μεγάλης ακρίβειας αποτυπώσεις ή ορθοδιορθωμένες εικόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης.

Εξοπλισμός

LEICA ScanStation II