espa el
/el/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_lidar

Συστήματα Lidar

  • Συστήματα Lidar
  • Συστήματα Lidar
  • Συστήματα Lidar
  • Συστήματα Lidar

Οι Αερομεταφερόμενοι Δέκτες Laser είναι συστήματα τηλεπισκόπησης που παρέχουν άμεση γεωναφορά και επιτρέπουν μετρήσεις υψομέτρων υψηλής ακρίβειας οι οποίες μετά απο επεξερδασία οδηγούν στην παραγωγή υψηλής ακρίβειας Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους.

Οι αερομεταφερόμενοι δέκτες laser παρέχουν την δυνατότητα μέτρησης μεγάλου όγκου μετρήσεων που οδηγούν στην παραγωγή νέφους υψομετρικών σημείων υψηλής πυκνότητας σε πολύ γρήγορο χρόνο. Η πυκνότητα και ακρίβεια των μετρήσεων εξαρτάται απο τις απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου. Σήμερα οι αερομεταφερόμενοι δέκτες laser επιτρέπουν την παραγωγή υψομετρικών μοντέλων σε πυκνότηες μέχρι και 50 σημείων ανά μ2 (για πτήσεις χαμηλού ύψους) ενώ στην πλειονότητα των εφαρμογών πυκνότητες απο 1 έως 5 σημεία ανα μ2 θεωρούνται ικανοποιητικές. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους άλλά και οι απαιτήσεις του έργου καθορίζουν τον σχεδιασμό, τις ακρίβειες και την πυκνότητα των υψομετρικών σημείων.

Σε συνδυασμό με ψηφιακές φωτομηχανές μεσαίου format επιτρέπουν την ταυτόχρονη λήψη υψομέτρων με υψηλής ανάλυσης ψηφιακές αεροφωτογραφίες παρέχοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα παραγωγής ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών.

Η Geomatics χρησιμοποιεί τον κορυφαίας ποιότητας δέκτη ALS 60 της Leica, ένα απο τα πλέον προηγμένα σήμερα συστήματα που λειτουργεί σε συχνότητες ,,,,,και παρέχει την δυνατότητα συλλογής μετρήσεων μέχρι ,,, σημείων ανά μ2 και ακρίβειες αντίστοιχες της κλίμακας 1:500.

Εφαρμογές:

  • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους
  • Αποτύπωση - 3D μοντελοποίηση γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης.
  • Αποτύπωση- 3D μοντελοποίηση σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητοδρόμων.
  • Παραγωγή 3D μοντέλων επιφανείας πόλεων (3D City Models) - Εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, διάδοσης θορύβου
  • Δασοπονία - Δημιουργία μοντέλων επιφανείας, μέτρηση ύψους βλάστησης-δένδρων