espa el
/el/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD

Συστήματα Αεροφωτογραφήσεων

 • Συστήματα Αεροφωτογραφήσεων
 • Συστήματα Αεροφωτογραφήσεων
 • Συστήματα Αεροφωτογραφήσεων
 • Συστήματα Αεροφωτογραφήσεων

Η πρωτογενής πληροφορία που είναι αναγαία για την παραγωγή φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων, χαρτογραφικών υποβάθρων, ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών ή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους προϋποθέτει την χρήση υψηλής ποιότητας συστημάτων αεροφωτογραφήσεων και συλλογής υψομετρικών δεδομένων.

Η Geomatics χρησιμοποιεί κορυφαίας τεχνολογίας ψηφιακά και αναλογικά συστήματα αεροφωτογραφήσεων εφοδιασμένα με υψηλής ακρίβειας αδρανειακά συστήματα (GPS/INS) για προσδιορισμό συντεταγμένων των φωτοκέντρων και των γωνιών προσανατολισμού των αεροφωτογραφιών.

 • Ψηφιακή Φωτομηχανή Τύπου Z/I Imaging Digital Mapping Camera (DMC)

Κορυφαίας ποιότητας ψηφιακή φωτομηχανή με δυνατότητα λήψης πολυφασματικών αεροφωτογραφιών (R, G, B, NIR) εφοδιασμένη με σύστημα FMC, Gyro Stabilized Mount και αδρανειακό σύστημα GPS/INS.

 • Αναλογική φωτομηχανή τύπου ZEISS RMK TOP 15 εφοδιασμένη με σύστημα FMC, Gyro Stabilized Mount και αδρανειακό σύστημα GPS/INS.

 • Αδρανειακό σύστημα Aerocontrol της IGI GmbH για τον ακριβή υπολογισμό συντεταγμένων των κέντρων λήψης των αεροφωτογραφιών και των γωνιών στροφής (ω, φ, κ) για τον εξωτερικό προσανατολισμό των αεροφωτογραφιών.

 • Σύστημα διαχείρισης πτήσεων (Flight Management System) CCNS-4 της IGI GmbH

 • Σχεδιασμός και προγραμματισμός πτήσεων με χρήση του λογισμικού IGI Plan της IGI GmbH σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.
   
 • Ιδιόκτητος μετεωρολογικός σταθμός για την συνεχή παρακολούθηση του καιρού

Για τον προγραμματισμό των αεροφωτογραφικών αποστολών είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση των μετεωρολογικών συνθηκών. Η Geomatics διαθέτει ιδιόκτητο μετεωρολογικό σταθμό μέσω του οποίου "κατεβάζει" συνεχώς, ανά 15 λεπτά εικόνες απο τον δορυφόρο METEOSAT. Με χρήση κατάλληλου αποκωδικοποιητή και εργαλείων λογισμικού έχει την δυνατότητα αφ' ενός να έχει εικόνα της παρούσας κατάστασης σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος και αφ' ετέρου να πραγματοποιεί προγνώσεις βραχείας διάρκειας.