espa el
/el/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_gis/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82

Υπηρεσίες Γεωκωδικοποίησης

  • Υπηρεσίες Γεωκωδικοποίησης

Η απεικόνιση των πελατών σας, των σημείων πώλησης, του ανταγωνισμού ή της ζήτησης πάνω σε έναν ψηφιακό χάρτη αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο ανάλυσης γιατί σας παρέχει μια μοναδική δυνατότητα :

Να έχετε αίσθηση του χώρου και της γεωγραφικής κατανομής κάθε φαινομένου, μεγέθους ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μέσω του εντοπισμού και της απεικόνισης των διευθύνσεων μιας Βάσης Δεδομένων επι χάρτου (γεω-κωδικοποίησης) μπορείτε να δείτε την γεωγραφική διασπορά των πελατών σας, τον βαθμό συγκέντρωσης της πιθανής ζήτησης, την πυκνότητα εμπορικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή.

Η Geomatics αναλαμβάνει, με απόλυτη εχεμύθεια, να επεξεργασθεί και γεω-κωδικοποιήσει την Βάση Δεδομένων που σας ενδιαφέρει, προκειμένου εσείς να προβείτε στην συνέχεια σε ανάλυση και σχεδιασμό επιχειρηματικών δράσεων, προσφέροντας τις ακόλουθες επι μέρους υπηρεσίες :

  • Έλεγχο και επεξεργασία της Βάσης Δεδομένων, προκειμένου να είναι συμβατή με τις εφαρμογές γεωκωδικοποίησης. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει διόρθωση των διευθύνσεων ώστε να είναι συμβατές με τα ισχύοντα πρότυπα, διαχωρισμό σε πεδία οδού, αριθμού, ταχυδρομικού κωδικού ή Δήμου και κανονικοποίηση της Βάσης Δεδομένων.
  • Εντοπισμό των διευθύνσεων με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.
  • Διαθέτουμε την μοναδική στην Ελλάδα Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει (για το Λεκανοπέδιο Αθηνών και την Θεσσαλονίκη) κάθε μεμονωμένο κτίριο με το σχήμα και την ταχυδρομική του διεύθυνση. Έτσι, μπορούμε να γεωκωδικοποιήσουμε την Βάση Δεδομένων που σας ενδιαφέρει με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς παρεμβολές, κενά, επικαλύψεις ή αστοχίες, να επισημάνουμε κτίρια στα οποία υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων ή πελατών και μέσω της πληροφορίας ύψους και σχήματος κτιρίων που διαθέτουμε, να σας υποδείξουμε τα πολυώροφα ή  μεγάλου εμβαδού κτίρια.
  • Εκτυπώσεις χαρτών με απεικόνιση των πελατών σας ή των επιχειρήσεων ή της ζήτησης με διάφορα χρωματικά σύμβολα για να έχετε εποπτεία της γεωγραφικής κατανομής των.

Σας απασχολεί το θέμα της επεξεργασίας των στοιχείων, εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησής σας ; Μπορούμε να σας προσφέρουμε την υπηρεσία αυτή στα γραφεία σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ……..