espa el
/el/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_gis/%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD_gis

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών GIS

Η ολοένα και μεγαλύτερη διείσδυση των τεχνολογιών G.I.S σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης για την προσαρμογή των εργαλείων που προσφέρει ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη. Με τον τρόπο αυτό ένα σύστημα G.I.S μπορεί να γίνει πολύ πιο παραγωγικό αφού μέσω των προσαρμογών (customization) δίδεται η δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες, με ελληνικά menus, απλουστεύοντας έτσι την επικοινωνία του με το σύστημα.

Η Geomatics σχεδιάζει και αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές G.I.S προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του πελάτη και με βάση πάντοτε τις ανάγκες του σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και τις λειτουργίες της εφαρμογής καλύπτοντας όλες τις επι μέρους φάσεις και διαδικασίες όπως :

  • Ανάλυση αναγκών του πελάτη.
  • Λογικό και φυσικό σχεδιασμό των εφαρμογών.
  • Προσαρμογή στις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη.
  • Ανάπτυξη πρωτοτύπου.
  • Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία και τελικές προσαρμογές του λογισμικού.
  • Ενσωμάτωση γεωγραφικών δεδομένων.
  • Διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα ή Βάσεις Δεδομένων.
  • Τεκμηρίωση των εφαρμογών.
  • Εκπαίδευση των χρηστών.

Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εφαρμογών σας, να σας προτείνουμε τρόπους υλοποίησης, να αναπτύξουμε εφαρμογές, να σας προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη.

Επικοινωνείστε μαζί μας .........