espa el
/el/%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD_gis/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD

Ανάπτυξη Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων

  • Ανάπτυξη Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων
  • Ανάπτυξη Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων

Οι βάσεις γεωγραφικών δεδομένων αποτελούν προϊόν που προέρχεται απο την διασύνδεση χαρτογραφικών υποβάθρων με αλφαριθμικές βάσεις δεδομένων. Μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links) το ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο διασυνδέεται αμφίδρομα με μια βάση δεδομένων επιτρέποντας στον χρήστη να υποβάλλει, σε περιβάλλον G.IS, ερωτήματα χωρικής μορφής (μέσω του χαρτογραφικού υποβάθρου) είτε θεματικής μορφής (μέσω της βάσης δεδομένων).

Οι βάσεις γεωγραφικών δεδομένων αποτελούν πάντοτε τον πυρήνα ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών και αντιπροσωπεύουν το πλέον ισχυρό υποσύστημά του, αφού η δύναμη κάθε συστήματος συνδέεται άμεσα με τον όγκο και την ποιότητα της πληροφορίας που εμπεριέχει.

Στην Geomatics αναπτύσσουμε βάσεις γεωγραφικών δεδομένων είτε στο πλαίσιο ενός εταιρικού σχεδιασμού που έχει σαν στόχο την παραγωγή και διάθεση ψηφιακών δεδομένων για διάφορες χρήσεις, είτε κατά παραγγελία και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών μας.

Τα ψηφιακά δεδομένα που αναπτύσσουμε και διαθέτουμε, όπως για παράδειγμα οι ψηφιακοί χάρτες των αστικών κέντρων που συνδυάζονται με θεματικές πληροφορίες, αποτελούν μια μεγάλη ομάδα βάσεων γεωγραφικών δεδομένων που διατίθενται απο την Geomatics και είναι "έτοιμα προς χρήση".

Πέραν αυτών παράγουμε βάσεις γεωγραφικών δεδομένων "κατά παραγγελία" και σύμφωνα με το περιεχόμενο που προσδιορίζουν οι πελάτες μας.

Χρησιμοποιούμε υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας χαρτογραφικά υπόβαθρα, συλλέγουμε τις ειδικής φύσεως πληροφορίες που ορίζει ο πελάτης είτε ενσωματώνουμε δεδομένα που διαθέτει ο ίδιος, προβαίνουμε στην δόμηση και διασύνδεση των δεδομένων, πραγματοποιούμε τοπολογικούς ελέγχους και παραδίδουμε στους πελάτες μας αξιόπιστα και ακριβή τελικά προϊόντα τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν και να χρησιμοποιηθούν άμεσα στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει.

Ενημερωθείτε για τις βάσεις γεωγραφικών δεδομένων που διαθέτουμε, η επικοινωνείστε μαζί μας για ανάπτυξη ειδικού περιεχομένου βάσεων δεδομένων.