espa el
/el/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

Διασφάλιση Ποιότητας

  • Διασφάλιση Ποιότητας

Από το σχεδιασμό και τη συλλογή της χωρικής πληροφορίας μέχρι την υλοποίηση μεγάλων προγραμμάτων γεωπληροφορικής και χαρτογραφήσεων, η Geomatics προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα για την επιλογή σωστών λύσεων, χάρις στην υψηλής ποιότητας και ακρίβειας γεωγραφική πληροφορία που παράγει και διαθέτει αλλά και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει.

Μέσα από την καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, είναι σε θέση να ελέγχει πλήρως όλες τις φάσεις :

  • Συλλογής πληροφοριών.
  • Επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων.
  • Μετρήσεων πεδίου.
  • Παραγωγής χαρτογραφικών υποβάθρων.
  • Παραγωγής ψηφιακών δεδομένων.
  • Ολοκλήρωσης σε ψηφιακό περιβάλλον GIS.
  • Διαχείρισης δεδομένων.

εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ποιότητας τελικού προϊόντος και μοναδική συνέπεια, τόσο ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όσο και ως προς τη συνεχή υποστήριξη του πελάτη. Για όλα τα στάδια παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, η Geomatics έχει εισάγει αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων στα πλαίσια του συστήματος ISO 9001-2008 που εφαρμόζει και της σχετικής πιστοποίησης που διαθέτει. Φιλοσοφία και στόχος του συστήματος παραμένει πάντοτε η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, τόσο στα χαρτογραφικά προϊόντα, όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρει.

Για όλους εμάς στη Geomatics η ποιότητα δεν είναι μια απλή λέξη ή τυπική διαδικασία. Είναι τρόπος σκέψης και δράσης σε όλες τις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας είναι  η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών και προϊόντων που διαθέτουμε σε συνδυασμό με την απόλυτη συνέπεια προς όλους τους πελάτες μας.

Οραμα και δέσμευσή μας αποτελεί η συνεχής  βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας χαρτογραφικά προϊόντα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.