espa el
/el/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Ανθρώπινο Δυναμικό

Πέρα και πάνω από τον εξοπλισμό που μπορεί να επιδεικνύει μια εταιρία, βρίσκονται το προσωπικό και οι συνεργάτες που τη στελεχώνουν.

Στη GEOMATICS, απασχολούμε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων ώστε η εταιρία να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα των έργων που αναλαμβάνει, καλύπτοντας πλήρως κάθε είδους προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες μας.

Έτσι, στην εταιρία μας απασχολούνται:

 • Τοπογράφοι Μηχανικοί
 • Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Μηχανικοί Πληροφορικής και Η/Υ
 • Τεχνολόγοι & Εργοδηγοί Τοπογράφοι
 • Τεχνολόγοι Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πιλότοι
 • Μηχανικοί αεροσκαφών
 • Φωτογράφοι & Τεχνικοί Φωτογραφικών Εργαστηρίων.
 • Τεχνικοί Digital Imaging
 • Χειριστές φωτογραμμετρικών συστημάτων
 • Προγραμματιστές & Χειριστές Η/Υ
 • Βοηθητικό προσωπικό γραφείου & υπαίθρου

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί η εταιρία διαθέτει εξειδίκευση σε Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής εν γένει, όπως Αεροφωτογραφήσεις, Φωτογραμμετρία, Ψηφιακή Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S), Τηλεπισκόπιση, Επεξεργασία Εικόνας, Κτηματολόγιο και Συστήματα Πληροφοριών Γης,Τοπογραφικές Εργασίες, ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για εφαρμογές G.I.S, Τηλεματικής και Βάσεων Δεδομένων

Η εταιρία φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της με συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια καθώς και πρόσβαση σε κάθε πηγή πληροφόρησης για την καλύτερη δυνατή ενημέρωσή τους και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.

Ενδιαφερόμαστε πάντα για συνεργάτες που μοιράζονται τα ίδια οράματα με εμάς. Αν νιώθετε και εσείς έτοιμοι να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις ενός πολυδιάστατου περιβάλλοντος εργασίας επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.