espa el
/el/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1

Η Εταιρεία

  • Η Εταιρεία
  • Η Εταιρεία

Η Geomatics Α.Ε ιδρύθηκε το 1992 με στόχο να αναπτύξει δραστηριότητες στους τομείς των νέων τεχνολογιών της γεωπληροφορικής. Ξεκινώντας το 1992 σαν εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) και Βάσεων Γεωγραφικών Δεδομένων επέκτεινε γρήγορα τις δραστηριότητές της καλύπτοντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών που έχουν σχέση με τις αεροφωτογραφήσεις, την χαρτογραφία,  την γεωδαισία και τις τοπογραφικές εφαρμογές, το κτηματολόγιο, τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, την τηλεπισκόπηση, την εφαρμογή και χρήση αερομεταφερόμενων δεκτών.

Σήμερα, η εταιρεία με μια εμπειρία είκοσι και πλέον ετών, κατέχει ηγετική θέση στον χώρο, αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα αεροφωτογραφήσεων και χαρτογραφήσεων στην Ελλάδα και έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της έξω απο τα σύνορα της Ελλάδας, σε χώρες της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.