espa el
/el/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82_%CF%83%CE%B5_%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82

Ψηφιακοί Χάρτες σε Επίπεδο Χώρας

Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα σε επίπεδο χώρας που έχει αναπτύξει η GEOMATICS περιλαμβάνουν ένα πλήθος τοπολογικά δομημένων πληροφοριών που διακρίνονται για την ποιότητα των γεωμετρικών και περιγραφικών στοιχείων και επιτρέπουν στον χρήστη να συνθέτει χάρτες που απεικονίζουν επιλεγμένα επίπεδα πληροφορίας.

Τα χαρτογραφικά υπόβαθρα TopMAPS απευθύνονται σε χρήστες που ασχολούνται με τεχνικές εφαρμογές και θέλουν ένα διανυσματικό χάρτη τοπογραφικών προδιαγραφών όπως φορείς μελετών αναπτυξιακών έργων, χωροταξικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικών μελετών και διαχείρισης περιβάλλοντος όπου είναι αναγκαία η δύναμη της "έξυπνης" διανυσματικής πληροφορίας, σε αντίθεση με την στατική, χωρίς δυνατότητα χωρικής ανάλυσης, raster πληροφορία.

Τα υπόβαθρα TopMAPS περιέχουν όλα τα επίπεδα πληροφορίας που θα χρειαζόταν ένας χρήστης για μια πλήρη διανυσματική χαρτογραφική απεικόνιση με απεριόριστες δυνατότητες χωρικών αναλύσεων σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S).

Ψηφιακοί χάρτες κλίμακας 1:50.000

Περιεχόμενο - Επίπεδα πληροφορίας

 • Ακτογραμμή
 • Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον)
 • Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (πρωτεύον, δευτερεύον)
 • Κοινοτικοί δρόμοι
 • Χωματόδρομοι - αγροτικοί δρόμοι - δασικοί δρόμοι - μονοπάτια
 • Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 • Υδρογραφία (Ποτάμια - ρέματα - λίμνες)
 • Θέσεις πόλεων & οικισμών (Πρωτεύουσες νομών, επαρχιών, οικισμοί)

Options

 • Υψομετρικές καμπύλες ανά 20 μ.
 • Ορια πόλεων - οικισμών
 • Τοπωνύμια
 • Ονοματολογία (ορεινών όγκων, ρεμάτων, ποταμών, λιμνών, θαλασσών, κόλπων, ακρωτηρίων)
 • Διοικητικά όρια (χώρας, περιφερειών, νομών, δήμων, κοινοτικών διαμερισμάτων)
 • Όρια ταχυδρομικών κωδικών
 • Στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο νομού, δήμου, δημοτικού διαμερίσματος.

Ψηφιακοί χάρτες σε κλίμακα 1:250.000

Περιεχόμενο - Επίπεδα πληροφορίας

 • Ακτογραμμή
 • Εθνικό Οδικό Δίκτυο (πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον)
 • Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (πρωτεύον, δευτερεύον)
 • Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 • Υδρογραφία (Ποτάμια - λίμνες)
 • Θέσεις πόλεων & οικισμών (Πρωτεύουσες νομών, επαρχιών, οικισμοί άνω των 1.000 κατοίκων)
 • Ονοματολογία (κύριοι ορεινοί όγκοι, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες, κόλποι, ακρωτήρια)
 • Ανάγλυφο εδάφους με χρωματικές διαβαθμίσεις

Options

 • Υψομετρικές καμπύλες ανά 100 μ.
 • Διοικητικά όρια (χώρας, περιφερειών, νομών, δήμων, δημοτικών διαμερισμάτων)
 • Όρια ταχυδρομικών κωδικών (όλα τα επίπεδα)
 • Στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο νομού, δήμου - δημοτικού διαμερίσματος

Ψηφιακοί χάρτες σε κλίμακα 1:500.000

Περιεχόμενο - Επίπεδα πληροφορίας

 • Ακτογραμμή
 • Εθνικό Οδικό Δίκτυο (πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον)
 • Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (πρωτεύον)
 • Σιδηροδρομικό Δίκτυο
 • Υδρογραφία (κύρια ποτάμια - μεγάλες λίμνες)
 • Θέσεις πόλεων & οικισμών (Πρωτεύουσες νομών, επαρχιών, οικισμοί άνω των 2.000 κατοίκων)
 • Ονοματολογία (κύριοι ορεινοί όγκοι, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες)
 • Ανάγλυφο εδάφους με χρωματικές διαβαθμίσεις
 • Διοικητικά όρια (χώρας, περιφερειών, νομών, δήμων)

Options

 • Όρια ταχυδρομικών κωδικών
 • Στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο νομού, δήμου

Ψηφιακοί χάρτες σε κλίμακα 1:1.000.000

Περιεχόμενο - Επίπεδα πληροφορίας

 • Ακτογραμμή
 • Εθνικό Οδικό Δίκτυο (πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον)
 • Υδρογραφία (κύρια ποτάμια - μεγάλες λίμνες)
 • Θέσεις πόλεων & οικισμών (Πρωτεύουσες νομών, επαρχιών)
 • Ονοματολογία (κύριοι ορεινοί όγκοι, ποτάμια, λίμνες, θάλασσες)
 • Ανάγλυφο εδάφους με χρωματικές διαβαθμίσεις
 • Διοικητικά όρια (χώρας, περιφερειών, νομών)

Options

 • Όρια ταχυδρομικών κωδικών (πρώτο επίπεδο)
 • Στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο νομού