espa el
/el/%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82_dtm/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1_%CE%B5%CE%B4%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82_dtm

Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους-DTM

  • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους-DTM
  • Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους-DTM

Τα Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους αποδίδουν το ανάγλυφο του εδάφους σε ηλεκτρονική μορφή και σε διάφορα formats αποτελούν δε προαπαιτούμενο για την δημιουργία των ορθοφωτοχαρτών. Προκύπτουν μέσω φωτογραμμετρικών διαδικασιών με επεξεργασία στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών και χρήση κατάλληλων λογισμικών σε ψηφιακούς φωτογραμμετρικούς σταθμούς.

Σε κάθε περιοχή που παράγουμε ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες επεξεργαζόμαστε τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους και προβαίνουμε σε σχολαστικούς ποιοτικούς ελέγχους προκειμένου στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουμε για την ορθοδιόρθωση των εικόνων.

Διαθέτουμε ψηφιακά μοντέλα εδάφους σε διάφορες περιοχές της χώρας και διάφορα επίπεδα ανάλυσης και ακρίβειας κατάλληλα για κάθε είδους εφαρμογές,

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρεις.