espa el
/el/%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82_dtm

Αεροφωτογραφίες - Ορθοφωτοχάρτες - DTM

Οι ψηφιακές ή αναλογικές αεροφωτογραφίες αποτελούν την πρωτογενή πληροφορία η οποία με κατάλληλες διαδικασίες οδηγεί στην παραγωγή τοπογραφικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (D.T.M).

Η Geomatics διαθέτει ένα μεγάλο αρχείο αεροφωτογραφιών οι οποίες καλύπτουν χρονικά μιά περίοδο των είκοσι τελευταίων ετών. Οι αεροφωτογραφίες διατίθενται τόσο σε ψηφιακή όσο και σε αναλογική μορφή (εκτυπώσεις).

Ανάλογα με την εποχή λήψης διαθέτουμε :

  • Εγχρωμες, πολυφασματικές ψηφιακές αεροφωτογραφίες (τέσσερα κανάλια, R, G, B, NIR) σε αναλύσεις απο 5 έως 50 εκατ.
  • Εγχρωμες αναλογικές αεροφωτογραφίες σε διάφορες κλίμακες (απο 1:3.500 έως 1:30.000) σε εκτυπώσεις ή ψηφιακή μορφή
  • Ασπρόμαυρες αεροφωτογραφίες σε διάφορες κλίμακες (απο 1:3.500 έως 1:40.000) σε εκτυπώσεις ή ψηφιακή μορφή.
  • Μεγεθύνσεις αεροφωτογραφιών σε οποιαδήποτε κλίμακα (απο 2Χ έως 20Χ)

Ολες οι αεροφωτογραφίες είναι διαθέσιμες ως απλές αεροφωτογραφίες ή σε στερεοσκοπικά ζεύγη για φωτοερμηνεία και τοπογραφική χρήση.

Οι τεχνικοί της εταιρείας μας μπορούν να απαντήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημά σας, να σας προτείνουν την κατάλληλη για κάθε περίπτωση λύση και να σας βοηθήσουν στην ερμηνεία των αεροφωτογραφιών με την χρήση σύγχρονων φωτογραμμετρικών συστημάτων.

Επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Εάν θέλετε να αναζητήσετε αεροφωτογραφίες στο αρχείο της εταιρείας μας πιέστε εδω